GEÇEN ASRIN DOLAR MİLYONERLERİ

Her dönemin (Lira, Euro, Yen, Ruble değil de) dolar milyonerleri olmuş. Niye dolar milyonerleri denmiş… Demek ki ABD, parası ile de dünyaya hakim olmuş…

Dolar milyarderleri adlarını tarihe sahip oldukları mali güçle ve ellerinde bulundurdukları nakdi servetle yazdırmışlar.

Hani demişler ya, zenginin parası, züğürdün çenesi. Bizim ki de o hesap… İsterseniz bir bakalım geçen asırda kimin ve ne kadar malı mülkü varmış.

Geçen yüzyıldaki dolar milyonerlerini kral/hükümdar ve tebaadan olan şahıslar şeklinde iki kategoride değerlendirmek mümkün. Kralların milyonerliği geçen asrın kabulleri dikkate alarak bakılıp değerlendirilmeli. Örneğin bazı krallar için “ülke kralındır” şeklindeki Ortaçağ anlayış hala geçerli olarak gözükmektedir.

Geçen yüzyılda hüküm süren dünyanın ilk 14 zengin kralı şöyle:

Geçen asrın en zengin sivil 24 kişisi arasında ise muhtelif ülkelerden vatandaşlar yer almaktaydı. Fakat daha dün bile ABD en zengin 9 vatandaşı ile dikkati çekmektedir. ABD’den sonra en zengin dolar milyonerine sahip olan ülke ise 4’er dolar milyoneri ile İngiltere ve Kanada olmuştur.

İlk 24 zengin arasında ABD’nin 9, İngiltere ve Kanada’nın 4’er, Meksika, Rusya, Avustralya, İrlanda, Şili, Avusturya ve Fransa’nın ise 1’er vatandaşı mevcuttu.

New York finansçılarınca John D. Rockefeller’ın servetinin 1.000.000.000 dolar civarında olduğu tahmin edilmiştir. Ancak ihtiyatlı davranılmak istenmiş olmalı ki daha az bir rakamla zikredilmiştir. Fakat bu duruma rağmen John D. Rockefeller zenginler listesinin ilk sırasında yer almıştır.

Rothschild, Vanderbilt, Gould ve Astor aileleri kendi içlerinde birden fazla aileden meydana gelmekteyse de servetleri bir bütün olarak değerlendirilmiş ve tek bir kalem olarak belirtilmiştir. Örneğin Rothschildler 20 aileden meydan gelmekteydi. Bunların toplam serveti 650.000.000 dolar etmekteydi. Vanderbiltler ise 14 aileden meydan gelmekte ve toplam servetleri 450.000.000 dolar tutmaktaydı. Gouldlar ve Astorlar ise 5 ayrı aileden oluşmaktaydı. Gouldlar ve Astorlar ailelerinin serveti 150.000.000 dolardı.

New York finansçılarınca tahmini olarak belirlenip listelenen milyonerlerin servetleri şöyleydi:

Hakkında Prof. Dr. Metin Hülagü

1962 tarihinde Ceyhan’ın Erenler Köyü’nde doğan Hülagü, ilkokulu Erenler Köyü ilkokulunda okudu. Ortaokulu 1976 yılında Ceyhan’da, Lise tahsilini ise 1980 yılında İstanbul’da tamamladı. 1981-1985 yılları arasında Marmara Üniversitesine devam etti. 1985-1987 Eğitim-Öğretim dönemlerinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde mastır yaptı. 1987 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Hülagü, yine aynı enstitüye bağlı olarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nde, Prof. Dr. Ali İhsan Gençer Bey’in danışmanlığında “Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı” konulu doktora çalışmasına başladı.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir