Gösteriliyor 6

FİKRET VE AKİF’İN GÖZÜYLE SULTAN ABDÜLHAMİD

Yıldız’a fırlatılan zehirli oklar yahut Fikret ve Akif’in gözüyle Sultan Abdülhamid Sultan Abdülhamid ve iktidarına karşı en ziyade ve en şedit muhalefet, sol cenahtan Tevfik Fikret, sağ cenahtan ise Mehmet Akif tarafından yapılmış gözükmektedir. Aslında bu iki şairin Abdülhamid’e karşı sergilemiş oldukları tavrı muhalefet olarak isimlendirmek Abdülhamid ve yönetimine karşı duydukları hislerin izharını, ret ve …

BİZDE ŞAİR VE SANATÇININ HALET-İ RUHİYESİ

Sultan II. Abdülhamid dönemi şairleri, edipleri, ulema ve sanatçıları genel olarak iktidar ile kavgalı olmuşlardır. İmparatorluğun hakikaten zeki, iyi tahsil görmüş, Doğu ve Batı’yı tanıyıp öğrenmiş bir kısım münevverleri her nedense dönemlerinin birer gerçek aydını, sanatçı yahut şair ve edebiyatçıları olarak topluma örnek olmak ve ona müspet anlamda yön vermek sorumluluğunu üstlenmek yerine çatışmacı bir …

BEN EDEPSİZLİĞİN VE EDEPSİZLERİN DÜŞMANI İDİM

Acaba Abdülhamid aleyhinde yazılıp konuşulanların ve ona izafe edilen olumsuzluk ve ithamların gerçeklik payı nedir, hakikati ne derece aksettirmektedir, ona isnat edilen menfilikler ne derece doğru ve isabetlidir… Sultan Abdülhamid devri iktidar – aydın ilişkisi, fikir ve basın hayatı öteden beri hep olumsuz olarak tanıtılmış, anlatılmış ve yansıtılmıştır. Abdülhamid tam bir müstebit, dönemi ise devr-i …

ABDÜLHAMİD’E DUYULAN MUHABBET VE NEFRETİN TEZAHÜRÜ YAHUT ŞİMDİ, TAM DA, ŞİİR OKUMA ZAMANI…

Şiir; edebî bir lisandır… Bir tarife göre, hikmet…Şiir; bazen bir siyasettir… Algıdır, imajdır, propagandadır…Bazen zehirli bir ok, öldürücü bir silah… Yahut zırh ve kalkan…Şiir; hicran, hasret, umuttur bazen… Sevgidir, sevdadır, aşktır…Yahut nefret, öfke, lanet, en galizinden küfür…Şiir; çoğu kere dua, niyaz, yakarıştır… En hakirlerden en ulviye…En fakirlerden en müstağniye…Şiir; insan ve yaşamdır bütünüyle… Nihayeti ve …

ABDÜLHAMİD’İN ŞARKISI

Abdül Hamid’in Şarkısı Vambery, Abdülhamid’i değerlendirirken kendi kendine; Sultan olmak ne korkunç bir kader,[1] derken galiba tespitinde az da olsa haklıydı. Abdülhamid gibi Osmanlı Devleti’nin yıkılma aşamasında iktidara gelmiş bir sultanın maruz kaldığı muamele hakikaten son derece menfi olduğu kadar aynı zamanda ibret vericiydi. Şehzadelik yıllarındaki halet-i ruhiyesi içli çocuk, içe kapanık, asosyal biçimde tasvir …

HASTA İMPARATORLUĞUN HASTA ÇOCUKLARI

Sultan II. Abdülhamid ile dönemi aydınları, şuarası, üdebası, münevverleri arasında daimi bir çatışma yaşandığı, fikir ve basın hayatının daimi surette olumsuz olduğu yazılmış, anlatılmış ve Abdülhamid’in tam bir müstebit, döneminin ise devr-i istibdat olarak vasıflandırılması hiçbir zaman ihmal edilmemiştir. Söylendiğine göre Abdülhamid kimseye hayat hakkı tanımamış, hele hele dönemin aydınları ile hiçbir surette anlaşamamıştır. Kendi …