Gösteriliyor 5

OTOMOBİL : SULTAN ABDÜLHAMİD VE OTOMOBİL – 5

Kabul, İstihza ve Realite Sultan Abdülhamid diğer hükümdar ve krallara nispetle en son otomobil alan hükümdar olmuşsa da 1900’ün başından itibaren Yıldız Sarayı’nın geniş bahçesinde kendi kullanımı için birkaç otomobil alıp muhafaza etmesi tabii bir hale gelmiştir. O sadece otomobil almakla kalmamış, 1905’te edindiği araba nedeniyle son derece mutlu olmuş ve kullandığı arabanın mucidini memnun …

ABDÜLHAMİD VE OTOMOBİL – 4

Otomobil ve Yasak Ülkeler Dönemin yayın organlarından biri olan Şehbal’de, mesela, Times nehrinin üzerinde inşa olunan köprünün fotoğrafına yer verilerek; “Daha uzun süre bigâne (kayıtsız) kalmaya mahkûm olduğumuz asar-ı temeddün (medeniyet eserleri)” denmekteydi. Bu hayıflanmanın yer aldığı aynı sayfanın hemen altında ise başka bir fotoğrafa yer verilerek “Ma’mûre-i Konstantiniyye’de görülmeyen umranlardan biri (Bayındır İstanbul’da görülmeyen gelişmişliklerden …

ABDÜLHAMİD VE OTOMOBİL – 3

Kazalar, Fuarlar, Turlar ve Turneler Otomobil Kazaları Otomobilin varlığı genel olarak daha bütünüyle kabullenilememiş ve kullanımı da tam olarak öğrenilememişken otomobil kullanmaya kalkmak doğrusu biraz da maceralı bir işti. Ancak her ülke ve coğrafyada adrenalini yüksek olan veya onu yüksek tutmaya çalışan insanlar da az değildi. Otomobil yolculuğu zahmetli olduğu kadar tehlikeliydi de. Öncelikle otomobilin …

ABDÜLHAMİD VE OTOMOBİL – 2

Sultan Abdülhamid ve Otomobil – 2 Yeni bir icat olarak otomobil bazı insanlar tarafından garipsenip tehlikeli olarak görülmüşse de dünyanın dört bir tarafında her geçen gün kendisine rağbet gösterilen ve satın alınarak kullanılan bir özelliğe de sahip olmuştu. Özellikle iş dünyasının ve sosyal hayatın ileri gelenleri açısından otomobil sahibi olmak nerdeyse zaruret halini almıştır. Öte …

ABDÜLHAMİD VE OTOMOBİL – 1

Yıldız Sarayı’na Gelen Otomobilin Hikâyesi Otomobil geçen yüzyılın başlarına kadar yalnızca zenginlere ait pahalı bir meta ve seçkin bir zevkti. Bu hususiyetini kaybedip yaygın olarak kullanılır hale gelebilmesi için daha bir hayli zamanın geçmesi gerekmekteydi. Geçen asrın otomobilleri teknoloji olarak bugünün otomobilleri ile tabii ki kıyaslanamayacak derecede bir gelişmişlik düzeyine sahipti. Şasileri basit ve silindirleri …