Gösteriliyor 12

DÜRRÜŞEHVAR’IN SIR DOLU İSTANBUL ZİYARETİ

Son Osmanlı halifesi Abdülmecid’in kızı Berar Prensesi 20 Kasım 1945 yılında Türkiye’ye gelmişti. ABD Büyükelçiliği 26 Kasım 1945 tarihli ve 37 No’lu raporunda Prenses’in bu ilginç İstanbul ziyaretine büyük bir merak duymuştu. İstanbul’daki Büyükelçi, Elçilik Baş tercümanı Ali Nur Bozcalı tarafından çeşitli kanallara müracaat edilerek toplanan bilgiler neticesinde bir rapora dönüştürülmüş ve hazırlanan rapor, önemine …

BU SENİNKİ SEVDA DEĞİL…

Enver Paşa ile Naciye Sultan’ın evliliklerinin perde arkası… Enver Paşa ile Naciye Sultan’ın evlilikleri ve aşkları, galiba Enver Paşa’nın siyasi şahsiyeti dolayısıyla, biraz efsaneleştirilmiş gibi. Çiftin dillere destan bir aşk ve sevgilerinden bahsedilir. Belki de öyledir. Aşkları bir tarafa, Enver ve Naciye nasıl evlendiler ve düğünleri nasıl oldu bir bakalım… Enver Paşa; hiç şüphe yok ki …

AŞK, İHANET VE CEZA

Kemaleddin Paşa, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşanın üç erkek evladından biridir. Sultan Abdülhamid, Osman Paşaya Gazilik unvanını vermek ve onu kendisine Mabeyn Müşiri yapmakla yetinmemiş oğullarını da kayırıp kollamıştı. Abdülhamid, Osman Paşanın oğullarını kendi kızları ile evlendirmişti. Bu anlamda Kemalettin Beye hem “Paşa” unvanı vermiş, onu kendisine “Yaver” yapmış hem de 1898’de kızı Naime Sulan …

ANKARA HÜKÜMETİ SULTAN VAHDEDDİN’İ YARGILAMAK İSTEMİŞTİ

Sultan Vahdeddin bir Türk hükümdarı olmasına ve muayyen bir süre için Osmanlı tahtında bulunmasına ve Osmanlı idari anlayışı, yapılan ve yazılan her bir şeyin kayda geçirilmesi ve saklanması anlayışına dayanmasına rağmen Vahdeddin yönetimine dair resmi vesikalar bugüne değin maalesef tarih ve siyaset ile uğraşanların ulaşabileceği duruma gelmedi. Bu nedenle Sultan Vahdeddin’in iktidarı zamanı ve uygulamalarına …

ABDÜLHAMİD’İN OĞLU İMMANUEL

1918’de, Amerika’da kendisini Sultan Abdülhamid’in oğlu olarak tanıtan ve ABD makamlarını bir süre meşgul eden bir başka isimle karşılaşıyoruz. İmmanuel… Sultan Abdülhamid yakın tarihin en renkli siyasi şahsiyetlerinden biridir. Bir anlamda o döneminin adeta fenomenidir. Şahsına ve idaresine dair oldukça fazla şey yazılıp çizilmiştir. O hem sevilmiş, hem nefret edilmiştir. Kimileri onu muhabbetle, kimileri ise …

300 KOYUN PROJESİ VE HANEDANIN DAMIZLIK HAYVANLARINA EL KONULMASI

300 Koyun Projesi Ve Hanedanın Damızlık Hayvanlarına El Konulması Malum, Sayın Tarım Bakanı bir süre önce basını ve kamuyu yakından meşgul eden bir açıklamada bulundu. Türkiye’deki hayvancılığı geliştirmek ve et problemini çözüme kavuşturmak üzere yeni bir projeyi uygulamaya koyacaklarından bahsetti. Sayın Bakanın açıklamalarını duyunca Cumhuriyet’in ilk Ziraat Vekili (Tarım Bakanı) Mustafa Abdülhalik RENDA imzalı bir …

EKŞİMİŞ BİR AŞK HİKÂYESİ

İstanbul Antlaşması uzun bir zamandır Türkiye gündemini meşgul eden konulardan birisi olarak mevcudiyetini sürdürmektedir. İstanbul Antlaşması Ankara Antlaşması’na evrilebilir mi bilemeyiz ama Topkapı Sarayı Antlaşması’na göre yakın geçmişte vuku bulmuş ilginç bir nikâh akdi söz konusu olmuştu. Rukiye Sabiha Sultan, tarihe ilgi duyanların yakında bildiği bir isimdir. Vahdeddin Efendi’nin üçüncü kız evladı olarak 1894 yılı …

MUSTAFA KEMAL; “VAHDEDDİN GİTMEK ZORUNDA KALACAK” DEMİŞTİ

1922 yılı Kasım ayı başlarında İstanbul’da bulunan işgalci müttefik güçler temsilcisi bazı isimler, Müttefik Yüksek Komiserleri ve Generallerinin yapacağı toplantıya arz etmeden evvel, siyasi bir konuyu kendi aralarında masaya yatırmışlardı. Konu oldukça önemli olup Sultan Vahdeddin’in güvenliğinin sağlanmasını ilgilendirmekteydi. Ama bu nasıl olacaktı? Her şeyden önce İtalyan General, Sultan’ın himaye edilmesi konusunda sorumlu olmakta isteksiz …

SARAY’DAKİ AŞK DEDİKODULARI

Sultan Abdülhamid diyor ki; Nelerden şikâyetçi olmalıyız? Ne tür şeyleri eleştirmemiz gerekiyor? İnsan kaderinden kaçıp kurutulabilir mi? Aşkın ne karşı konulamaz bir güç olduğunu unutuvermek doğru mu­dur? Âşık olduğu kadınla yalnız kaldığında güçlü iken zayıf düşmeyen erkek var mıdır? Âşık olduğu bir kadınla yalnız kaldığında zayıf olmayan güçlü adam nerede? Ve bazen hepimiz çılgınlıklar yapmaya …

ORHAN PAMUK’U DİNLİYORUM GÖZLERİM KAPALI

Orhan Pamuk, okuduğum bir romancı değildir. Daha doğrusu okuyamadıklarım arasındadır. Bir defa denedimse de okumayı, döndüm daha yolun başında romanın sayfaları arasından derhal geri… Beceremedim ne yapayım elimde değil bitirmeyi… Üslubu sıkar beni nefesimi kesercesine, tatsız ve zevksiz kuru cümleleriyle… Tıpkı bir önceki cümlem misali. Okuyamıyorsam da; “çok araştırmaya dayanan, iğne ile kuyu kazar gibi …

ŞEHZADE NEDEN SALÇA SATMASIN Kİ!

Belki, Abdülhamid neslinin hakkı ne zaman teslim edilecek? diye başlık atmak daha doğru olabilirdi. Her neyse. Şu Twitter hakikaten başka bir âlem. Bir anlamda bizim siyasi tarihimizde pek örneği olmayan ve kısmen de olsa Hyde Park’a benzeyen bir yer. Twitter’da her gün yeni bir dünya kuruluyor ve yine aynı gün o dünya kurulduğu gibi de …

ABDÜLHAMİD, İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE DAMAT OLMAYI REDDETMİŞTİ

Abdülhamid şehzadeliği sırasında Yusuf İzzettin ve Murat ile birlikte amcası Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatine katılmış ve bu seyahat vesilesi ile İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Avusturya-Macaristan’da bulunmuştu. 1867’de Sultan Abdülaziz İngiltere’yi ziyaret ettiğinde, Galler Prensi ve Cambridge Dükü, Sultan Abdülaziz ve maiyetindekileri daha vapurun bordosunda karşılayıp hoş geldiniz etmişti. Hıristiyanlık tarihinde ilk kez bir Türk hükümdarı İngiltere kıyılarına, kendi tebaasından biri olarak …