Gösteriliyor 4

ABDÜLHAMİD’İN HİZMETİNDEKİ ERMENİLER

Ermeni Meselesi Sultan II. Abdülhamid idaresi sırasında (1876-1909) ortaya çıkan ve bugüne de devam eden bir konudur. Konu bütünüyle siyasidir. İngiltere, Rusya ve Fransa Anadolu’daki Ermeni azınlığı Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale etme aracı olarak kullanmaya çalmıştı. Osmanlı Devleti de kendi mevcudiyetini, sulh ve sükûn halini muhafaza ve idame ettirebilmek için bir dizi siyasi, …

24 NİSAN; DEMOKLES’İN KILICI!

Türk-Ermeni İlişkilerinin dönemsel çerçevesi; 1071 – 1877 yılları arası dostluk dönemi 1877 – 1923 yılları arası muhalefet, isyan, terör ve düşmanlık dönemi 1923 – 1973 yılları arası yönelişler ve antlaşmalara dâhil olma arayışları dönemi 1973 – 1994 yılları arası terör ve suikastlar dönemi ve 1994 – 2019 yılları arası siyasallaşma arayışları dönemi şeklinde seyretmiştir. Türk-Ermeni …

ERMENİ MESELESİ ABDÜLHAMİD’İ TAHTTAN İNDİRME VESİLESİ OLMUŞTU

Ermeni meselesinin tarihi kökeni 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında mağlup bir şekilde imzalanan Ayastefanos Barış Antlaşması kadar eskidir. Söz konusu antlaşma ile Ermeni meselesi siyasi tarihin günümüze kadar gelecek olan bir parçası haline gelmiştir. Bu anlamda meselenin mucidi Rusya olmuştur. İcadın nedeni yahut vesilesini ise, Ermeniperverlikten öte imparatorluğu bünyesinde barındırdığı uluslar ile karşı …

ABDÜLHAMİD’İN ERMENİLERE BAKIŞI

Otuz üç yıllık iktidarı sırasında siyasî problemler içerisinde Bosna-Hersek meselesi, Yeni Pazar’ın işgali meselesi, Yemen ve İmam Yahya meselesi, Trablusgarp meselesi, Basra körfe­zinde ve Irak’ta İngiliz nüfuzunun yükselişi ve buna ilişkin (Necit ve İbn Suud, Kuveyt ve Mübarek es-Sabah, Muhammıra Şeyhi Haz’al) meseleleri, Bağdat Demiryolunun sonu ile il­gili İngiliz ve Alman rekabeti meselesi, Kerbela ve …