Gösteriliyor 10

AŞK, İHANET VE CEZA

Kemaleddin Paşa, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşanın üç erkek evladından biridir. Sultan Abdülhamid, Osman Paşaya Gazilik unvanını vermek ve onu kendisine Mabeyn Müşiri yapmakla yetinmemiş oğullarını da kayırıp kollamıştı. Abdülhamid, Osman Paşanın oğullarını kendi kızları ile evlendirmişti. Bu anlamda Kemalettin Beye hem “Paşa” unvanı vermiş, onu kendisine “Yaver” yapmış hem de 1898’de kızı Naime Sulan …

ARAP İZZET PAŞA GİBİ KIZI DA FİRAR ETMİŞTİ

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El-Maktum’un 31 milyon sterlinle Londra’ya kaçan eşi Prenses Haya’nın haberini okuyunca yakın tarihimizin önemli simalarından biri olan ve Sultan II. Abdülhamid’in hafızası diye anılan, İttihatçıların başının “karabelası” Arap İzzet Paşanın kızı Lem’a Hanımın da benzer bir surette Avrupa’ya kaçması hatırıma geldi. O zamandan bu zamana değişen galiba sadece isimler …

ABDÜLHAMİD’İN OĞLU İMMANUEL

1918’de, Amerika’da kendisini Sultan Abdülhamid’in oğlu olarak tanıtan ve ABD makamlarını bir süre meşgul eden bir başka isimle karşılaşıyoruz. İmmanuel… Sultan Abdülhamid yakın tarihin en renkli siyasi şahsiyetlerinden biridir. Bir anlamda o döneminin adeta fenomenidir. Şahsına ve idaresine dair oldukça fazla şey yazılıp çizilmiştir. O hem sevilmiş, hem nefret edilmiştir. Kimileri onu muhabbetle, kimileri ise …

ABDÜLHAMİD’İN İLK AŞKI MATMAZEL FLORA

Rivayet o ki; Abdülhamid’in gençlik yıllarında vurulduğu yahut aşka tutulduğu ilk kadın Belçika asıllı Matmazel Flora Cordier olmuştu. Flora Cordier o sıralarda iş yeri Pera’da bulunan Bay Marrugo’nun yanında, bir Tuhafiye mağazasında çalışmaktaydı. Abdülhamid, Bayan Flora Cordier’i ilk defa bir caddede görmüş ve kendisine yaklaşmış, konuşmuş ve nihayet onunla evlenmişti. Yazılıp çizilenlere bakılacak olursa Belçikalı …

ABDÜLHAMİD’İN AMERİKA VE AMERİKAN KADINLARINA BAKIŞI

“Çağdaş medeniyet bütünüyle yanlıştır. Bugünkü Amerikalılar, kadınları mevcut konumlarına sokmakla, içsel (aile) mutluluğun temel prensiplerini yok ediyorlar.” “Erkek esas itibariyle çok eşli olma yaradılışındadır. Tek bir kadın nominal bir erkeği memnun edemez.” Sultan II. Abdülhamid kadın-erkek ilişkisine dair görüşlerini kendisini Selanik’te sürgünde ziyaret eden Avusturyalı bir diplomata bu şekilde açıklamıştı. Abdülhamid, bir dizi yanlış işler …

SULTAN ABDÜLHAMİD’E GÖRE AŞK VE ÂŞIK

Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle: Hazin Bir Aşk Hikayesi Yıl 1900 idi. Zaman dalgalı ve sancılı, ufuk sisli olsa da Sultan Abdülhamid hala iktidardaydı. ….. Sırp Kralı Aleksandar Obrenović, Abdülhamid’in öteden beri dostu ve siyaseten değer verdiği biriydi. Abdülhamid, zaman zaman onunla yazışır, haberleşir ve muhabbet ederdi. Kendisine çeşitli vesilelerle muhtelif cinsten kıymetli hediyeler gönderirdi. Ona, …

EKŞİMİŞ BİR AŞK HİKÂYESİ

İstanbul Antlaşması uzun bir zamandır Türkiye gündemini meşgul eden konulardan birisi olarak mevcudiyetini sürdürmektedir. İstanbul Antlaşması Ankara Antlaşması’na evrilebilir mi bilemeyiz ama Topkapı Sarayı Antlaşması’na göre yakın geçmişte vuku bulmuş ilginç bir nikâh akdi söz konusu olmuştu. Rukiye Sabiha Sultan, tarihe ilgi duyanların yakında bildiği bir isimdir. Vahdeddin Efendi’nin üçüncü kız evladı olarak 1894 yılı …

SARAY’DAKİ AŞK DEDİKODULARI

Sultan Abdülhamid diyor ki; Nelerden şikâyetçi olmalıyız? Ne tür şeyleri eleştirmemiz gerekiyor? İnsan kaderinden kaçıp kurutulabilir mi? Aşkın ne karşı konulamaz bir güç olduğunu unutuvermek doğru mu­dur? Âşık olduğu kadınla yalnız kaldığında güçlü iken zayıf düşmeyen erkek var mıdır? Âşık olduğu bir kadınla yalnız kaldığında zayıf olmayan güçlü adam nerede? Ve bazen hepimiz çılgınlıklar yapmaya …

ABDÜLHAMİD, İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNE DAMAT OLMAYI REDDETMİŞTİ

Abdülhamid şehzadeliği sırasında Yusuf İzzettin ve Murat ile birlikte amcası Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatine katılmış ve bu seyahat vesilesi ile İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Avusturya-Macaristan’da bulunmuştu. 1867’de Sultan Abdülaziz İngiltere’yi ziyaret ettiğinde, Galler Prensi ve Cambridge Dükü, Sultan Abdülaziz ve maiyetindekileri daha vapurun bordosunda karşılayıp hoş geldiniz etmişti. Hıristiyanlık tarihinde ilk kez bir Türk hükümdarı İngiltere kıyılarına, kendi tebaasından biri olarak …

MACRON MU? O ASLA NAPOLYON OLAMAZ!

Emmanuel Macron Napolyon’a siyaseten hiç benzemez. Peki, ya Joséphine’e… Joséphine’in nesi olur, ona benzer mi acaba? Emmanuel Macron ve Fransa’sı bugünlerde bir hayli dillerde. Ama her ikisi de rahmetle değil nefretle zikredilmekte. Acaba Macron yeni bir Napolyon mu olmak istemekte! Acaba ona mı özenmekte! Ama Macron bence Napolyon’dan ziyade sanki biraz Napolyon’un karısı Joséphine’i akla …